Fintin Fintin
Fintin Fintin

Igra i edukacija
po meri deteta

Fintin je jedinstvena edukativna platforma za decu i roditelje koja prepliće maštu, igru i znanje kroz različite teme, alate i likove.

Isprobajte Fintin

Zabavno i edukativno za decu-korisno i inspirativno za roditelje.

Privacy Policy

Privacy Policy Shop

Decembar 2019 godine

Opšti uslovi pružanja usluga u okviru Aplikacije FINTIN

Uslovi korišćenja Aplikacije FINTIN

 • Preduzeće Playfintin, Radnička 3 Beograd, između ostalog navedenog u registracionoj prijavi Agencije za privredne registre pruža i usluge igre i zabave upotrebom Aplikacije FINTIN (u daljem tekstu Aplikacija) bazirane na postojanju Internet konekcije (u daljem tekstu Usluga).
 • Korisnici aplikacije mogu biti punoletna lica.
 • Korisnik Aplikacije je lice koje je nakon preuzimanja Aplikacije sa odgovarajućeg marketa (Android, iOS) izvršilo registraciju za korišćenje unosom potrebnih podataka.
 • Usluga se realizuje na način tako što korisnik: Izvrši prijavu/registraciju korišćenja Usluge, unosom personalne e-mail adrese i izabrane lozinke (password) u okviru Aplikacije. Izvrši aktivaciju Usluge unosom kupljenog koda unosom u okviru Aplikacije
 • Kupovina mesečne/godišnje pretplate obavlja se upotrebom Google Pay i Apple Pay platnih servisa.
 • Obaveza je korisnika da načinom korišćenja Aplikacije štiti sopstvenu privatnost na način nedeljenja unešenog e-mail naloga i kreirane lozinke u Aplikaciji sa drugim licima.
 • Obaveza korisnika je da učini sve u njegovoj moći da pristup uređaju na kome je instalirana Aplikacija bude ličan ili bude omogućen drugim licima uz saglasnost korisnika.
 • Obaveza je korisnika je da brine o ispravnosti uređaja na kome je instalirana Aplikacija kao i o raspoloživosti Internet pristupa.

Ograničenje odgovornosti

 • Playfintin se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati korišćenjem Aplikacije ili je na bilo koji način u vezi sa korišćenjem aplikacije kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku upotrebom Aplikacije.
 • Playfintin ne daje garanciju da će aplikacija ispunti sve vaše zahteve, da će biti zadovoljavajućeg kvaliteta. Ne dajemo garancije za bilo kakve konkrete rezultate koriščenja aplikacije.
 • Prezentovani materijal i pružene informacije u aplikaciji nisu predvidjeni za pružanje saveta ili preporuka niti za rasudjivanje pri donošenju bilo kakvih odluka.
 • Aplikacija ne sadrži u ma kojem delu ugovornu ponudu koju korisnik može prihvatiti.

Politika privatnosti podataka

 • Playfintin se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Aplikacije.
 • Playfintin neće prikupljati ni obrađivati bilo koje podatke izuzev e-mail adrese potrebne za registraciju korisnika.
 • Playfintin neće biti u prilici da pristupi korisničkoj šifri, kreiranoj uz e-mail adresu, već će korisnik u slučaju da je zaboravio kreiranu šifru pristupiti kreiranju nove šifre slanjem zahteva za izmenom šifre.
 • Podaci koje korisnik unosi upotrebom Google Pay i Apple Pay platnih servisa nisu na bilo koji način dostupni Playfintin već se o njihovoj bezbednosti brinu platni procesori u skladu sa uslovima navedenim na web stranicama platnih procesora Google Pay i Apple Pay.
 • Playfintin će pristupiti brisanju dostavljenih podataka od strane korisnika tri dana po otkazivanju Usluge. Zahtev za otkazivanje usluge podnosi se u sekciji Profil same Aplikacije.
 • Korisniku će biti omogućeno izjašnjavanje u vidu davanja saglasnosti ili odbijanje po pitanju obaveštavanja korisnika o komercijalnim aktivnostima Playfintin koji su direktno u vezi sa upotrebom sadržaja unutar Aplikacije FINTIN ili u vezi sa partnerima koji direktno podržavaju kreiranje sadržaja unutar Aplikacije FINTIN.
 • Sa podacima o ličnosti se postupa kao sa poslovnom tajnom i shodno tome su klasifikovani kao poverljivi. U skladu sa klasifikacijom podataka primenjuju se adekvatne mere njihove tehničke i organizacione zaštite.
 • Kontakt podaci administratora sistema i podataka Adresa: Radnička 3 Beograd-Srbja. E-mail adresa: [email protected]

Autorska prava

 • Sadržaj unutar Aplikacije korisnik ne sme reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka Playfintin) a što bi moglo uzrokovati štetu Playfintin.
 • Sadržaj unutar Aplikacije može biti korišćen samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava Playfintin.
 • Sva prava su zadržana. Kompletan materijal je zaštićen važećim zakonima o intelektualnom vlasništvu u RS (ZIS-2018/0028/070218, ISBN:978-86-900510)

Dostupnost aplikacije

 • Usluga se pruža „onakva kakva je“ i „kako je na raspolaganju“. Ne dajemo garanciju da će servis biti bez kvarova i/ili povremenih kvarova. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonima RS ne dajemo nikakvu izričitu ili podrazumevanu podobnost za odredjenu svrhu, tačnost informacija, kompatibilnost i zadovoljavajući kvalitet.
 • Playfintin ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve prekide ili nedostupnost Aplikacije, koji je posledica spoljnih uzroka.

Obaveštenja

 • Sva obaveštenja će nam dostavljana poštom (vidi gornju adresu), ili e-poštom na adresu [email protected].

Završne odredbe

 • Playfintin zadržava pravo izmene i dopune sadržaja Aplikacije kao i potrebnog ažuriranja u skladu sa potrebama proizašlim iz tehničkih razloga.
 • U skladu sa navedenim u tački 7.1. Playfintin neće biti odgovoran za bilo kakve nastale posledice.
 • E-mail adresa koju korisnik navodi prilikom registracija unutar Aplikacije FINTIN, u postupku kreiranja naloga, koristiće se kao osnovno sredstvo komunikacije sa korisnikom u vezi sa korišćenjem usluge, te u marketinške svrhe vezane za aktivnosto Playfintin d.o.o.

Opšti uslovi korišćenja i pružanja usluga u okviru FINTIN portala

Ovim Opštim uslovima pružanja usluga okviru FINTIN portala utvrđuju se uslovi korišćenja FINTIN portala i jedinstvenog korisničkog naloga (e-mail adresa i lozinka).

Pristup korisničkim delu FINTIN portala može pristupiti samo korisnik koji se prethodno registrovao u okviru Aplikacije FINTIN gde korisnik potvrđuje da je u celosti upoznat sa Opštim uslovima pružanja usluga u okviru Aplikacije FINTIN.

E-mail adresa koju korisnik navodi prilikom registracija unutar Aplikacije FINTIN, u postupku kreiranja naloga, koristiće se kao osnovno sredstvo komunikacije sa korisnikom u vezi sa korišćenjem usluge

Korisnik se obavezuje da lozinku iz korisničkog naloga čuva u tajnosti i odgovoran je za njeno korišćenje i čuvanje.

U slučaju da uoči posojanje mogućnosti zloupotrebe korisničkog naloga, Playfintin zadržava pravo da od korisnika zatraži da promeni lozinku za pristup svom korisničkom nalogu.

Playfintin ni na koji način neće koristiti i/ili obrađivati lične podatke o korišćenju Aplikacije.

Playfintin ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu usled nepravilnog i nebezbednog korišćenja korisničkog naloga (e-mail i lozinka) kao ni za štetu koja nastane usled prekida Internet konekcije i/ili neraspoloživost portala usled nastalih tehničkih problema.

Playfintin će pristupiti brisanju svih korisničkih podataka tri dana po otkazivanju korišćenja Aplikacije.

Web sajt www.playfintin.com je u vlasništvu i njime upravlja preduzeće Playfintin. Sadržaj, podaci i informacije objavljeni na sajtu ne smeju se na bilo koji način upotrebljavati u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Playfintin ili na bilo koji način a što može uzrokovati štetu Playfintin.

Korišćenjem sadržaja web stranica portala korisnik prihvata:

 • sve rizike koji nastaju iz korištenja web sajta www.playfintin.com
 • da koristi sadržaj web sajta www.playfintin.com isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe.
 • Playfintin se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta www.playfintin.com

Web sajt www.playfintin.com koristi tzv. kolačiće (eng. 'cookies'). Opšti uslovi korišćenja web stranica Playfintin pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše web sajt i koje web pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Sesijski kolačići, male datoteke se postavljaju na računar korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije. Kolačić sadrži tekstualni niz, koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača korisnika.

Osim toga, web sajt www.playfintin.com pratiti statističku posećenost isključivo radi pribavljanja nužnih informacija uz pomoć Google analitike (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google”). Google analitika koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar korisnika, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju web sajt www.playfintin.com. Google koristi date informacije za potrebe procene upotrebe web sajta od strane korisnika, za pripremu izveštaja o aktivnosti na web sajtu i upotrebi interneta. Dodatne informacije o kolačićima Google analitike, nalaze se na stranicama Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i pomoć Google analitike. Google je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko korisnik želi da bude isključen iz Google analitike, potrebno je da preuzme i instalira dodatni program za svoj mrežni pregledač, dodatne informacije, se nalaze na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Playfintin se obavezuje da poštuje anonimnost i privatnost korisnika web sajta www.playfintin.com

Playfintin prikuplja lične podatke korisnika samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi prilikom kupovine usluge ili proizvoda ili podnošenja reklamacije.

Sa podacima o ličnosti se postupa kao sa poslovnom tajnom i shodno tome su klasifikovani kao poverljivi. U skladu sa klasifikacijom podataka primenjuju se adekvatne mere njihove tehničke i organizacione zaštite.

Privacy Policy Shop

Decembar 2019 godine

Opšti uslovi pružanja usluga u okviru E-prodavnice

Uslovi korišćenja E-prodavnice

 • Preduzeće Playfintin, Radnička 3 Beograd, između ostalog navedenog u registracionoj prijavi Agencije za privredne registre pruža i usluge igre i zabave upotrebom Aplikacije FINTIN (u daljem tekstu Aplikacija) bazirane na postojanju Internet konekcije (u daljem tekstu Usluga) i maloprodaje putem E-prodavnice ( u daljem tekstu prodavnica ).
 • Korisnici E-prodavnice mogu biti punoletna lica.
 • Korisnik E-prodavnice je lice koje je izvršilo registraciju za korišćenje unosom potrebnih podataka.
 • Usluga se realizuje na način tako što korisnik: Izvrši prijavu/registraciju korišćenja Usluge, unosom personalne e-mail adrese i izabrane lozinke (password) i/ili dobivenog koda u okviru E-prodavnice. Izvrši aktivaciju
 • Kupovina artikala obavlja se upotrebom platnih servisa ili pouzećem.
 • Obaveza je korisnika da načinom korišćenja Aplikacije štiti sopstvenu privatnost na način nedeljenja unešenog e-mail naloga i kreirane lozinke u Aplikaciji sa drugim licima.
 • Obaveza korisnika je da učini sve u njegovoj moći da pristup uređaju na kome je instalirana E-prodavnice bude ličan ili bude omogućen drugim licima uz saglasnost korisnika.
 • Obaveza je korisnika je da brine o ispravnosti uređaja na kome je instalirana E-prodavnice a kao i o raspoloživosti Internet pristupa.

Ograničenje odgovornosti

 • Playfintin se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati korišćenjem E-prodavnice ili je na bilo koji način u vezi sa korišćenjem E-prodavnice kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku upotrebom E-prodavnice.
 • Playfintin ne daje garanciju da će E-prodavnice ispunti sve vaše zahteve, da će biti zadovoljavajućeg kvaliteta. Ne dajemo garancije za bilo kakve konkrete rezultate koriščenja E-prodavnice.
 • Prezentovani materijal i pružene informacije u aplikaciji nisu predvidjeni za pružanje saveta ili preporuka niti za rasudjivanje pri donošenju bilo kakvih odluka.
 • E-prodavnice ne sadrži u ma kojem delu ugovornu ponudu koju korisnik može prihvatiti.

Politika privatnosti podataka

 • Playfintin se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika E-prodavnice.
 • Playfintin neće prikupljati ni obrađivati bilo koje podatke izuzev e-mail adrese potrebne za registraciju korisnika.
 • Playfintin neće biti u prilici da pristupi korisničkoj šifri, kreiranoj uz e-mail adresu, već će korisnik u slučaju da je zaboravio kreiranu šifru pristupiti kreiranju nove šifre slanjem zahteva za izmenom šifre.
 • Podaci koje korisnik unosi upotrebom platnih servisa nisu na bilo koji način dostupni Playfintin već se o njihovoj bezbednosti brinu platni procesori u skladu sa uslovima navedenim na web stranicama platnih procesora.
 • Korisniku će biti omogućeno izjašnjavanje u vidu davanja saglasnosti ili odbijanje po pitanju obaveštavanja korisnika o komercijalnim aktivnostima Playfintin koji su direktno u vezi sa upotrebom sadržaja unutar E-prodavnice ili u vezi sa partnerima koji direktno podržavaju kreiranje sadržaja unutar E-prodavnice.
 • Sa podacima o ličnosti se postupa kao sa poslovnom tajnom i shodno tome su klasifikovani kao poverljivi. U skladu sa klasifikacijom podataka primenjuju se adekvatne mere njihove tehničke i organizacione zaštite.
 • Kontakt podaci administratora sistema i podataka Adresa: Radnička 3 Beograd-Srbja. E-mail adresa: [email protected]

Autorska prava

 • Sadržaj unutar E-prodavnice korisnik ne sme reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe (bez izričitog pristanka Playfintin) a što bi moglo uzrokovati štetu Playfintin.
 • Sadržaj unutar E-prodavnice može biti korišćen samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava Playfintin.

Dostupnost E-prodavnice

 • Usluga se pruža „onakva kakva je“ i „kako je na raspolaganju“. Ne dajemo garanciju da će servis biti bez kvarova i/ili povremenih kvarova. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonima RS ne dajemo nikakvu izričitu ili podrazumevanu podobnost za odredjenu svrhu, tačnost informacija, kompatibilnost i zadovoljavajući kvalitet.
 • Playfintin ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve prekide ili nedostupnost E-prodavnice, koji je posledica spoljnih uzroka.

Obaveštenja

Sva obaveštenja će nam biti dostavljana poštom (vidi gornju adresu), ili e-poštom na adresu [email protected].

Završne odredbe

 • Playfintin zadržava pravo izmene i dopune sadržaja E-prodavnice kao i potrebnog ažuriranja u skladu sa potrebama proizašlim iz tehničkih razloga.
 • U skladu sa navedenim u tački 7.1. Playfintin neće biti odgovoran za bilo kakve nastale posledice.
 • E-mail adresa koju korisnik navodi prilikom registracija unutar Aplikacije FINTIN, u postupku kreiranja naloga, koristiće se kao osnovno sredstvo komunikacije sa korisnikom u vezi sa korišćenjem usluge, te u marketinške svrhe vezane za aktivnosto Playfintin d.o.o.
Opšti uslovi korišćenja i pružanja usluga u okviru E-prodavnice

Ovim Opštim uslovima pružanja usluga okviru FINTIN portala utvrđuju se uslovi korišćenja E-prodavnice i jedinstvenog korisničkog naloga (e-mail adresa i lozinka). E-mail adresa koju korisnik navodi prilikom registracija unutar E-prodavnice, u postupku kreiranja naloga, koristiće se kao osnovno sredstvo komunikacije sa korisnikom u vezi sa korišćenjem usluge Korisnik se obavezuje da lozinku iz korisničkog naloga čuva u tajnosti i odgovoran je za njeno korišćenje i čuvanje. U slučaju da uoči posojanje mogućnosti zloupotrebe korisničkog naloga, Playfintin zadržava pravo da od korisnika zatraži da promeni lozinku za pristup svom korisničkom nalogu. Playfintin ni na koji način neće koristiti i/ili obrađivati lične podatke o korišćenju E-prodavnice. Playfintin ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu usled nepravilnog i nebezbednog korišćenja korisničkog naloga (e-mail i lozinka) kao ni za štetu koja nastane usled prekida Internet konekcije i/ili neraspoloživost portala usled nastalih tehničkih problema.

Web sajt www.playfintin.com je u vlasništvu i njime upravlja preduzeće Playfintin. Sadržaj, podaci i informacije objavljeni na sajtu ne smeju se na bilo koji način upotrebljavati u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Playfintin ili na bilo koji način a što može uzrokovati štetu Playfintin.

Korišćenjem sadržaja web stranica portala korisnik prihvata:

 • Sve rizike koji nastaju iz korištenja web sajta www.playfintin.com
 • Da koristi sadržaj web sajta www.playfintin.com isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe.
 • Playfintin se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta www.playfintin.com

Web sajt www.playfintin.com koristi tzv. kolačiće (eng. 'cookies'). Opšti uslovi korišćenja web stranica Playfintin pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše web sajt i koje web pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Sesijski kolačići, male datoteke se postavljaju na računar korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije. Kolačić sadrži tekstualni niz, koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača korisnika.

Osim toga, web sajt www.playfintin.com pratiti statističku posećenost isključivo radi pribavljanja nužnih informacija uz pomoć Google analitike (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google”). Google analitika koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar korisnika, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju web sajt www.playfintin.com. Google koristi date informacije za potrebe procene upotrebe web sajta od strane korisnika, za pripremu izveštaja o aktivnosti na web sajtu i upotrebi interneta. Dodatne informacije o kolačićima Google analitike, nalaze se na stranicama Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i pomoć Google analitike. Google je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko korisnik želi da bude isključen iz Google analitike, potrebno je da preuzme i instalira dodatni program za svoj mrežni pregledač, dodatne informacije, se nalaze na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Playfintin se obavezuje da poštuje anonimnost i privatnost korisnika web sajta www.playfintin.com Playfintin prikuplja lične podatke korisnika samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi prilikom kupovine usluge ili proizvoda ili podnošenja reklamacije. Sa podacima o ličnosti se postupa kao sa poslovnom tajnom i shodno tome su klasifikovani kao poverljivi. U skladu sa klasifikacijom podataka primenjuju se adekvatne mere njihove tehničke i organizacione zaštite.

Top Arrow